Ammatit ja säädyt

Aurinkomaa Wikistä

Paasivun logo.png

Tässä osiossa kerrotaan säädyistä ja ammateista joita Aurinkomaassa voi pelata ja niitä koskevista säännöistä ja ohjeista. On tärkeää, että luet läpi kaikkien säätyjen ja roolipeliluokkien kuvaukset, jotta tiedät kuinka toimia erilaisissa tilanteissa ja pääset paremmin sisään Aurinkomaan maailmaan.

Säädyt

Säädyt kuvaavat asemaa yhteiskunnassa. Jokaisella Aurinkomaalaisella on sääty, ja se muodostaa pohjan henkilöiden sosiaaliselle statukselle.

Kirottu ☣

Lyhyesti: Bannia vastaava rangaistus.

Kirotut ovat grieffaajia, hakkereita, sarjamurhaajia ja muita kelvottomia, jotka on kirottu rikoksistaan ihmiskuntaa kohtaan. Myös pelaajat joita ei syystä tai toisesta haluta pelaamaan Aurinkomaahan normaaleilla oikeuksilla saattavat päätyä kirotuiksi. Kirottu on Aurinkomaassa sama kuin zombiet, endermanit, luurangot ja muut mobit. Heitä saa tappaa vapaasti ilman pelkoa rangaistuksesta, mutta heitä kannattaa myös varoa, sillä he voivat käyttää aseita ja panssareita, jos saavat niitä jostakin käsiinsä. Kirotut eivät voi syödä ruokaa, sillä he syövät muita pelaajia. Heidän iskunsa varastavat elämää muilta pelaajilta, joten he voivat olla hyvin vaarallisia vastustajia lähitaistelussa. Kirotut eivät pysty tekemään muuta kuin tappelemaan muiden kanssa. He kuulevat mitä global-kanavalla puhutaan, mutta eivät voi itse puhua kuin local-kanavalla. He eivät pysty edes avaamaan ovia, joten hyvä tapa suojautua Kirotuilta on pysytellä rakennusten suojissa ja pitää ovet lukittuina.

Lisätietoa kirotuista täällä.

Grieffaaja

Lyhyesti: Rakennusoikeutensa menettänyt pelaaja.

Grieffaaja on henkilö, joka on menettänyt rakennusoikeutensa automaattisen grief-eston tai muun ennaltaehkäisevän toimenpiteen johdosta. Grieffaajalla on mahdollisuus selittää käytöksensä ja saada rakennusoikeutensa takaisin, mikäli hän pystyy hyvin perustelemaan asemansa.      

​      

Irtolainen

Lyhyesti: Uudet tulokkaat, puolueettomia kiertolaisia.

Irtolaiset ovat puoluettomia kiertolaisia, joilla ei ole Aurinkomaan kansalaisuutta. Irtolaiset aloittavat pelinsä saavuttuaan Jargoniin, irtolaiskylään. Irtolaiset voivat joko alkaa rakentamaan itselleen elämää läänien ulkopuolella ilman Aurinkomaan lain suomaa turvaa ja hyväksyä rooliluokkansa rajoitukset tai he voivat tehtäväkirjan suoritettuaan pyrkiä kamariherran puheille ja pyytää alamaisuutta itselleen. Irtolaisilla ole oikeutta omistaa rahaa, käydä kauppaa tai harjoittaa ammattia. Myös pelaajien välinen kaupankäynti Irtolaisten kanssa rahasta on laitonta.

Alamainen

Lyhyesti: Aurinkomaan täysivaltainen kansalainen.

Alamaiset ovat täysivaltaisia Aurinkomaan kansalaisia. Heillä on oikeus saada ammatteja, nimityksiä ja virkoja. Alamaisten odotetaan kehittävän omaa rooliaan ja toimenkuvaansa itsenäisesti.

Alhaisaatelinen

Lyhyesti: Erikoisoikeuksia omaava alamainen

Alhaisaateliset ovat ansioituneita Aurinkomaan kansalaisia. Heillä on oikeus omistaa maata vasallisuhteella, ja heiltä odotetaan syvempää luottamusta kuin alamaisilta.

Aatelinen

Lyhyesti: Korkein sääty Aurinkomaan säätyjärjestelmässä.

Korkein mahdollinen sääty. Aatelinen voi pyrkiä korkeisiin virkoihin, joihin muiden ei ole mahdollista hakea. Aatelisarvoja myönnetään hallitsijoiden absoluuttisen mielivallan mukaan ansioituneille henkilöille.


Tunnettuja yleisiä ammatteja ja nimikkeitä

Tässä on listattu osa ammateista, toimenkuvista, nimikkeistä yms. joita pelaajat ovat kehittäneet itselleen. Nämä ammatit ja nimitykset ovat julkisia tunnustuksia siitä mitä roolia pelaajat jo pelaavat.

Näitä ovat esimerkiksi kaivosmies, metsänvartija, seikkailija, näyttelijä, kulkuri, kiertolainen, leipuri, posteljooni, puuseppä, kirjailija, seppä, kalastaja, kerjäläinen, kukkakauppias, kylähullu, tiedemies ...

Alkemisti ☤

Lyhyesti: Valmistaa ja myy taikajuomia.

Alkemisti valmistaa ja myy parantavia juomia ja muita taikajuomia elinkeinonaan. Alkemistin toimea harjoittavalla on hermeksen sauvan symboli.

​Kirjailija✎

Lyhyesti: Kirjoittaa kirjoja itsenäisesti tai tilauksesta.

Kirjailija kirjoittaa ja myy kirjojaan kirjastolle, tai mahdollisille jälleenmyyjille. Kulttuurivirasto saattaa myös palkata kirjailijoita kirjoittamaan erilaisia ja -pituisia kirjoja tai kirjasarjoja.

Seppä

Lyhyesti: Valmistaa ja myy rautavarusteita.

Seppä valmistaa ja myy rauta- ja kultavarusteita. Toimea harjoittavalla on velvollisuus ostaa tarvitsemiaan materiaaleja muilta vastapalkinnoksi oikeudestaan harjoittaa ammattiaan Aurinkomaassa. Sepän pajalla on osto- ja myyntiarkut.

Suutari / Räätäli

Lyhyesti: Valmistaa nahkavarusteita.

Suutari valmistaa ja myy nahkavarusteita sekä satuloita. Suutarin toimea harjoittavalla on velvollisuus ostaa materiaalinsa muilta vastapalkinnoksi oikeudestaan harjoittaa ammattiaan Aurinkomaassa. Suutarin verstaalla on osto- ja myyntiarkut.

Panimomestari

Lyhyesti: Valmistaa alkoholijuomia.

Panimomestari omistaa panimon ja valmistaa ja myy alkoholijuomia valtuutetuille jälleenmyyjille sekä työllistää panimotyöntekijöitä. Panimomestarilla on velvollisuus ostaa materiaalinsa muilta vastapalkinnoksi oikeudestaan harjoittaa ammattiaan Aurinkomaassa. Panimoilla on ostoarkut, joihin muut pelaajat voivat myydä alkoholijuomiin tarvittavia aineksia.

Panimotyöntekijä

Lyhyesti: Valmistaa alkoholijuomia.

Panimotyöntekijä toimii panimomestarin alaisuudessa ja valmistaa alkoholijuomia. Panimomestari palkkaa ja työllistää panimotyöntekijöitä tarpeen mukaan. Panimoilla on oikeus palkata ainoastaan hyvämaineisia Alamaisia työntekijöikseen.

Palkkasoturit

Lyhyesti: Brutaali organisaatio. Tekevät kaikenlaista rahasta.

Palkkasoturit ovat oikeuslaitoksesta erillinen organisaatio. Yhtenä päivänä he saattavat toimia vartijoina, toisena päivänä he saattavat olla hämäräperäisemmissä puuhissa. Heillä ei ole erioikeuksia lain suhteen, mutta piittaavatko he siitä? Eivät. Heitä kiinnostaa vain, että he saavat asiallisen korvauksen tekemästään työstä.

Valtakunnan virat

Valtakunnan virat ovat taitoa vaativia rooleja, joita pelaamaan valitaan henkilöitä, jotka ovat osoittaneet henkistä kypsyyttä, oma-aloitteisuutta ja neuvokkuutta. Tehtävissä edellytetään myös aktiivisuutta.

Posteljooni

Lyhyesti: Kuljettaa postia.

Posteljooni on luottamuksellinen virka ja posteljoonin odotetaan osaavan säilyttää kirjesalaisuus. Posteljooni ylläpitää postitoimistoja ja kuljettaa postia, kirjeitä, paketteja ja pikalähetyksiä. Posteljooni huolehtii, että postitoimistoilla on myynnissä tarvikkeita, kuten kirjoja, sinettivahaa yms.

Rakennusvalvoja ⚒

Lyhyesti: Valvoo ja neuvoo rakentamisessa.

Rakennusvalvojan tehtävät ovat monimuotoiset. Hän pitää huolta siitä, että talot on rakennettu säädösten ja paikallisen tavan mukaisesti. Hän jättää huomautuksia ja antaa purkutuomioita. Hän purkaa, rakentaa ja koordinoi.

Arkkitehti ⚒

Lyhyesti: Suunnittelee rakennelmia.

Arkkitehdin tehtävä on suunnitella asuinalueille erilaisia rakennelmia. Toimii Rakennusviraston alaisena.

Kirjastonhoitaja ✎

Lyhyesti: Hoitaa kirjastoa ja hankkii sinne kirjoja.

Hovinarrin alaisuudessa toimivan kirjastonhoitajan vastuulla on huolehtia kirjastolaitoksesta ja kirjastoista eri lääneissä sekä hankkia niihin kirjoja. Hän pitää yllä kirjaston arkistoja painamalla kopioita kirjoista ja järjestäen ne aakkosjärjestykseen. Kirjastonhoitajan vastuulla on myös pitää kirjoituskilpailuja ynnä muita yhteistyössä hovinarrin kanssa.

​​

Teatterinjohtaja ✎

Lyhyesti: Vastuussa teatterista.

Teatterinjohtaja on vastuussa valtakunnan kuninkaallisesta teatterista. Hän palkkaa näyttelijöitä, lavasteteknikoita ja muuta teatterihenkilökuntaa ja järjestää näytelmiä yhteistyössä heidän ja hovinarrin kanssa.

Kuraattori ✎

Lyhyesti: Toimii hovinarrin apulaisena ja on vastuussa museosta.

Kuraattorin tehtävä on auttaa hovinarria valtakunnan kulttuurin edistämisessä. Hän hankkii museoon uusia näyttelyesineitä, suunnittelee tapahtumia yhdessä hovinarrin kanssa ja toimia muutenkin hänen apulaisenaan.

Rehtori ✎

Lyhyesti: Johtaa työväenopistoa.

Rehtori johtaa Aurinkomaan Työväenopistoa suorassa Hovinarrin alaisuudessa. Hänen tehtävänsä opettaa, ja palkata opettajia opettamaan Työväenopiston kursseja, ja seuraamaan, että niiden sisältö on sivellistä ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävää. Muodostaa kurssitarjottimen, ja keskustelee eri alojen johtajien kanssa varmistaakseen, että Työväenopiston opetus olisi mahdollisimman laadukasta.

Mustakaarti ⚔

Lyhyesti: Aurinkomaan tiedustelulaitos, keskuslainvalvonta.

Pelätty Mustakaarti on Aurinkomaan tiedustelulaitos ja lakia valvova sotilaallinen järjestö. He keräävät jatkuvasti tietoa Aurinkomaan vastaisista aineksista ja pitävät kirjaa kaikista Aurinkomaan asukkaista. Heidän tehtäviinsä kuuluu myös lainvalvominen ja rangaistustoimien täytäntöönpano pääkaupungin alueella, mutta tarpeen vaatiessa myös sen ulkopuolella ja rajamailla. Mustakaarti toimii suoraan Käskynhaltijan alaisuudessa. Ainoastaan ansioituneimmat lääninvartiostojen jäsenet voivat hakea siirtoa Mustakaartiin. Mustakaartiin ei ole mahdollista hakea työskentelemättä ensin riittävän pitkään ja hyvämaineisesti jonkin läänin vartiostossa. Suosituksen siirrosta voi kirjoittaa ainoastaan lääninvartioston päävartija.

Vartiostot ✭

Lyhyesti: Valvovat lakia ja järjestystä Aurinkomaan alueella.

Vartiostot ovat vastuussa Aurinkomaan alueen turvallisuudesta ja lainvalvonnasta. Vartioston jäsentä pelaavan tulee olla valpas, rooliin eläytyvä ja kiinnostunut lääninsä järjestyksen turvaamisesta ja lain valvomisesta. Vartiostot toimivat oikeuslaitoksen alaisuudessa ja raportoivat Oikeuskanslerille.

Kiinni otetut lainrikkojat laitetaan vartiostojen toimesta vankilaan "toistaiseksi" ja tapauksesta kirjotetaan raportti, joka lähetetään eteenpäin. Tämä käynnistää byrokraattisen käsittelyprosessin. Oikeuslaitos tutkii tapauksen normaalisti noin 1-9 vuorokauden sisällä, jonka päätteeksi saatetaan järjestää oikeudenkäynti taikka langettaa syytetylle suoraan minuuttimääräinen tuomio.

Vartiostojen jäseniä koskevat samat säännöt kuin muitakin Aurinkomaan alamaisia ja heidät voidaan tuomiota vankeusrangaistukseen jos siihen on aihetta. Vartiostojen jäsenillä ei ole mitään erityisoikeuksia tai virkaan kuuluvia etuja tavallisiin kansalaisiin nähden, ainoastaan enemmän vastuuta. Vartiostojen jäsenillä ei ole oikeutta tunkeutua yksityisasuntoihin mielivaltaisesti. He saavat tunkeutua toisen yksityisasuntoon, jos käynnissä on menossa erittäin vakava rikos tai rikos joka asettaa sivulliset välittömään vaaraan.

Mikäli mahdollista, kotietsintä tulee suorittaa kodin omistajan ollessa paikalla palvelimella. Kotietsintää suoritettaessaan vartiostojen jäsenet eivät saa rikkoa/purkaa paikkoja ellei siihen ole saatu erikseen lupaa Oikeuskanslerilta. Mikäli riittävään epäilykseen on aihetta voivat vartiostojen jäsenet pidättää ihmisiä tutkiakseen heidän taskunsa.

Pankkivirkailija ®

Lyhyesti: Palvelee pankin asiakkaita

Pankkivirkailija toimii pankkiirin alaisuudessa ja hoitaa pankin kassaa, tilejä, nostoja, talletuksia ja muita pankin tehtäviä. Edellytyksenä pankkivirkailijan toimelle on moitteeton ja rikokseton tausta, aktiivisuus ja riittävän pitkä pelihistoria.

Hallinnolliset ja julkiset virat

Hallinnolliset roolit on tarkoitettu pelaajille, joita kiinnostaa ottaa keskeisempi asema Aurinkomaan kehittämisessä ja muiden pelaajien opastamisessa ja auttamisessa.

Pankkiiri ®

Lyhyesti: Hoitaa pankkia ja toimii esimiehenä.

Pankkiirilla on suuri vastuu pankista ja pääsy kaikkiin pankin toimintoihin ja tileille. Pankkiiri hoitaa keskuspankin rahapajaa ja toimii esimiehenä muulle pankin henkilökunnalle suoraan Voudin alaisuudessa. Pankkiirin virka on korkea luottamustehtävä.

Kenraalikuvernööri ✭

Lyhyesti: Johtaa aloituskylää.

Kenraalikuvernööri johtaa Jargonin irtolaiskylää Käskynhaltijan ja mustakaartin alaisuudessa. Kenraalikuvernööri toimii samalla myös vartijana.

​Kylänvanhin

Lyhyesti: Johtaa autonomisesti Valtiaan kylää.

Kylänvanhin johtaa kruununmailla sijaitsevaa kylää suoraan Triumviraatin alaisena. Ammatti on luottamusammatti, joka sisältää suuresti autonomiaa.

Kuvernööri

Lyhyesti: Johtaa autonomisesti Valtiaan kauppalaa.

Kuvernööri johtaa kruununmailla sijaitsevaa kylää suurempaa asutusta, kauppalaa, suoraan Triumviraatin alaisena. Ammatti on luottamusammatti, joka sisältää suuresti autonomiaa. Ainoastaan alhaisaatelinen voidaan nimittää Kuvernööriksi.

Suurarkkitehti ⚒

Lyhyesti: Ainutkertainen kunnianimitys.

Valtakunnan arvostetuin rakentajamestari, jonka vastuulle usein delegoidaan erilaisia kehityshankkeita ja suureellisia projekteja. Ainoastaan aatelinen voidaan nimittää Suurarkkitehdiksi.

Rakennusmestari ⚒

Lyhyesti: Valvoo ja neuvoo rakentamisessa.

Toimii rakennusvalvojien esimiehenä ja omaa enemmän vastuuta.

Päävartija ✭

Lyhyesti: Aurinkomaan vartioston johtaja, byrokraatti.

Hallinnoi muita vartioston jäseniä, tarkkailee työn laatua, hoitaa byrokratiaa ja vastaa koulutuksesta. Toimii läheisessä yhteistyössä Oikeuskanslerin ja Lääninherrojen kanssa.

Kaartinkomentaja ⚔

Lyhyesti: Mustakaarti, Aurinkomaan Tiedustelulaitoksen komentaja. Toimii Käskynhaltijan alaisuudessa.

Toimii Mustakaartilaisten esimiehenä ja toimii Aurinkomaan parhaaksi. Hän on vastuussa Mustakaartin tekemisistä suoraan Käskynhaltijalle. Hän vastaa myös Mustakaartin koulutuksesta, työnlaadusta ja komentaa Mustakaartia.

Varakomentaja

Lyhyesti: Mustakaarti, Aurinkomaan tiedustelulaitoksen kunnioitettu virka.


Toimii mustakaartilaisten yhtenä esimiehenä ja toimii Aurinkomaan parhaaksi. Vastaa kaartinkomentajan tavoin mustakaartista. Voidaan myöntää pitkään palveluksessa olleelle mustakaartilaiselle.

Hovinarri ✎

Hovinarri

Lyhyesti: Valtakunnan kulttuuriasioiden johtaja.

Hallinnoi ja kehittää kulttuuria, teatteria ja kirjallisuutta Aurinkomaassa. Kaikkien kulttuurinalan virkojen ylin päällikkö. Hovinarrin vastuulla on järjestää erilaisia tempauksia, turnajaisia ja markkinoita. Hän pitää huolta kokoelmista ja järjestää näyttelyitä. Toisin kuin tittelistään voisi kuvitella, hovinarri on usein hyvinkin vakavamielinen henkilö.

Vouti ®

Lyhyesti: Vastuussa talousasioista ja veronkeruusta.

Vouti hallinnoi ja kehittää kaupankäyntiä, kauppoja ja valtakunnan taloutta, auttaa tarpeen vaatiessa ja hoitaa juoksevat asiat ja kerää veroa ja velkoja. Toimii suoraan Jaarlin alaisuudessa.

Oikeuskansleri ⚖

Lyhyesti: Oikeuslaitoksen pää.

Oikeuskansleri on vastuussa oikeuslaitoksen sujuvasta toiminnasta, lakien ja rangaistuksien laatimisesta, lääninvartiostojen toimien valvomisesta ja raporttien kirjaamisesta, organisoimisesta ja säilyttämisestä. Oikeuskansleri johtaa oikeuden istuntoja ja langettaa tuomiot rikollisille oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti. Oikeuskansleri toimii läheisessä yhteistyössä Mustakaartin ja Käskynhaltijan kanssa ja he pitävät toisensa ajantasalla tapahtumista. Oikeuskansleri ylläpitää myös koko Aurinkomaan kattavaa rikosrekisteriä kaikista Aurinkomaan asukkaista.

​Suuret johtavat virat

Vain harvat pelaajat saavuttavat kyseisiä virkoja, ja yleensä monen vuoden pelaajakokemuksen jälkeen. Virat tuovat suurta arvostusta, mutta myös suurta vastuuta.

Maaherra ⚒

Lyhyesti: Valtakunnan rakentamisen johtaja.

Hallinnoi ja kehittää maankäyttöä ja rakentamista koko Aurinkomaassa. Valvoo Rakennusvalvojien toimintaa, vastaa koulutuksesta ja pitää huolta että hänen alaisensa tuntevat muutokset rakennusmääräyksissä. Yksi triumviraatin kolmesta mahtavasta. Ainoastaan aatelinen voidaan nimittää Maaherraksi.

Käskynhaltija ⚔

Lyhyesti: Mustakaartin, Aurinkomaan tiedustelulaitoksen johtaja.

Komentaa Mustakaartin vakoojia ja kerää sekä organisoi tietoa valtakunnan kaikista tapahtumista ja henkilöistä. Valvoo erityisesti Aurinkomaan yhtenäisyydelle haitallisia aineksia ja on vastuussa pääkaupungin rauhasta ja turvallisuudesta sekä Valtiaan hyvinvoinnista. Yksi triumviraatin kolmesta mahtavasta. Ainoastaan aatelinen voidaan nimittää Käskynhaltijaksi.

Jaarli

Lyhyesti: Valtiaan lähin neuvonantaja ja oikea käsi.

Jaarli on Valtiaan lähin neuvonantaja ja oikea käsi monissa toimissa. Vastuussa ennenkaikkea taloudesta, mutta auttaa myös Oikeuskansleria lainsäädännön laatimisessa, kuulee alamaisia toivotuista uudistuksista, neuvoo oikeuskäytäntöihin liittyvissä asioissa ja pitää kuria rautaisella kädellä. Johtaa pikkuneuvoston istuntoja valtakunnan asioista Valtiaan poissaolessa. Jaarli pitää itsensä ajan tasalla valtakunnan tapahtumista ja huolehtii siitä, että eri virastot toimivat keskenään saumattomasti. Jaarlilla on suuri valta ja moninaiset tehtävät joista suurin osa keskittyy pääkaupunkiin. Yksi triumviraatin kolmesta mahtavasta. Ainoastaan aatelinen voidaan nimittää Jaarliksi.

Vararuhtinas

Lyhyesti: Sijaishallitsija.

Sijaishallitsija, joka hoitaa valtion asioita Valtiaan ollessa estynyt tai poissaoleva. Vararuhtinaalla on absoluuttinen päätösvalta.

Valtias / Valtiatar✺

Lyhyesti: Älä häiritse Valtiasta, moukka!

Valtias on Aurinkomaan rakastettu johtaja ja hänellä on valtiossa korkein määräysvalta. Valtias omistaa kaiken maan ja verot, säätää tai hyväksyy valtakunnan lait, myöntää aatelisarvot ja jakaa oikeutta niille, joilta se puuttuu. Hän on valtakunnan suojelija ja ainoa henkilö Aurinkomaassa, jolla on valta tehdä pelaajista kammottavia Kirottuja. Motto: "Älä kysy miksi. Riittää kun Alamainen tottelee ja pitää suunsa kiinni!" Valtiasta ei häiritä turhaan mitättömillä asioilla. Sitä varten on lukemattomia vasalleja ja muita pelaajia. Ainoastaan äärimmäisessä viime hädässä on lupa kääntyä kysymyksiensä kanssa Valtiaan puoleen.