Perehdytys Aurinkomaan maailmaan

Aurinkomaa Wikistä

Paasivun logo.png


Perehdytys Aurinkomaan maailmaan

Tämä opas toimii lyhyenä johdantona Aurinkomaan kulttuuriin, yhteiskuntaan ja palvelimen asetuksiin. Aurinkomaasta on tässä wikissä paljon tietoa. Tärkeintä ei ole osata kaikkea ulkoa vaan tietää mistä hakea lisätietoa, kun asiat askarruttavat. Etkö tiedä miten jokin rakennetaan? Katso wikistä. Etkö tiedä onko jokin sallittua vai kiellettyä? Katso wikistä. Etkö tiedä miten hyvinvointi toimii? Katso wikistä. Etkö tiedä onko mitä laissa kielettyä ja mikä säännöissä. Katso wikistä.

Aurinkomaan maailma

Aurinkomaassa eletään 2300-lukua, suurten sotien jälkeistä uusrenesanssin aikaa. Maailma on puhdistettu tulella ja noussut tuhkasta. Kaikki kukoistaa muutamia kahnauksia ja jokapäiväisiä ongelmia lukuunottamatta. Ihmiskunta on pitkälti palannut juurilleen yksinkertaisuuteen ja hylännyt teknologian ja turhamaisen elämäntavan tavoittelun. Vanhasta maailmasta on jäljellä joitain esineitä, tarinoita, eläimiä ja suurten pommien säteilyn jälkeensäjättämiä mutanttihirviöitä. Maailma on muuttunut ja pitää sisällään paljon mysteereitä. Vanhan ajan suuret kaupungit ovat kaatuneet, hautautuneet, kasvaneet umpeen ja unohtuneet kauan aikaa sitten. Ihmiskunta on pitkälti sama - täynnä uteliaita sekä ahneita yksilöitä, hyväsydämisyyttä ja pieniä kahnauksia.

Aurinkomaan yhteiskunta

Aurinkomaassa vallitsee pääpiirteissään feodaaliyhteiskuntaa mukaileva vahvasti hierarkinen yhteiskuntajärjestys. Ylintä valtaa pitää Valtias, Valtiatar, lääninherrat ja triumviraatin neuvosto.

Aurinkomaan sydänalue on jaettu lääneihin ja läänitettyjä alueita on asetettu hallitsemaan lääninherrat. Lääninherra on oman lääninsä alueellinen hallitsija, joka huolehtii vasalliensa hyvinvoinnista, kehittää lääniään ja kerää veroja.

Lääninherra myöntää tai myy maata läänin asukkaille, jotka vastavuoroisesti vannovat uskollisuutta herralleen ja lupaavat kunnioittaa läänin käytäntöjä ja Aurinkomaan lakien lisäksi. Valtias hallitsee Lääninherrana omaa lääniään, Aurinkomaan pääkaupunkia, joka toimii kaupankäynnin ja hallinnon keskuksena.

Aurinkomaan säätyjärjestelmä

Aurinkomaan yhteiskunta perustuu säätyjärjestelmään. Pelaajat ovat aluksi säädyttömiä Irtolaisia. Irtolaiset ovat kiertolaisia vailla vakinaista kotipaikkaa. Irtolaiset eivä voi omistaa rahaa, käydä kauppaa tai harjoittaa ammattia.

Irtolaisten yläpuolella ovat Alamaiset, jotka ovat Aurinkomaan täysivaltaisia kansalaisia. Alamaisten yläpuolella on lisäksi vielä Aatelisten sääty. Aatelisilla on pääpiirteissään samat oikeudet kuin Alamaisilla, mutta muista säädyistä poiketen heillä on mm. oikeus pyrkiä tiettyihin arvovaltaisiin asemiin, jotka ovat muilta säädyiltä suljettuja.

Säätyjen tarkoituksena on roolipelata yhteiskunnallista järjestystä keskiaikaisessa hengessä. Aatelistolla on suuri valta määritellä läänissä elämisen sisältöä, mutta vastaavasti heillä on vastuu läänin toiminnasta. Tämän takia aatelisia kannattaa kohdella asiaan kuuluvalla kunnioituksella. Alamaisilla on oikeutena lääneissä asumisen ja työskentelyn lisäksi läänin turva ja tietyt lakien oikeudelliset suojat. Näitä etuja irtolaisilla ei ole, joten irtolaisena eläminen on erittäin vaikeaa Aurinkomaassa. On kannattavampaa olla osa valtakuntaa ja rakentaa sitä. Alamaisella on myös mahdollisuus valita asuinpaikkansa monista eri lääneistä, sekä mahdollisia työtehtäviä elämisen helpottamiseksi.

Maantieteelliset alueet: Läänit

Läänit ovat suuria maa-alueita, joita hallitsevat arvostetut Lääninherrat. Läänien alueet ja niillä sijaitsevat kylät ovat pääasiassa turvallisia. Järjestystä ylläpitävät vartiostot. Läänien alueet elävät ja muuttuvat kasvavien kylien ja kaupunkien mukana eikä niitä ole selkeästi piirretty karttoihin, mutta karkeasti lääni hallitsee kyliensä rajoilta noin 2-4 kilometrin aluetta. Läänin maille rakentamiseen tarvitsee aina lääninherran ja/tai rakennusviraston luvan. Kannattaa myös ottaa selvää läänin omista käytänteistä, sillä lääneillä saattaa olla Aurinkomaan lakien lisäksi erilaisia käytänteitä.

Tarkempaa tietoa eri lääneistä löytyy täältä.

Palvelimen asetukset

Aurinkomaa on hyvin pitkälle muokattu, ja on helposti Suomen muokatuin palvelin. Jatkuvana tavoitteenamme on pienet realistiset yksityiskohdat. Aurinkomaassa on oma chattijärjestelmä ja oma pankki- ja talousjärjestelmä, sekä kauppa-arkut, jotka tukevat fyysistä valuuttaamme. Meillä on omat tarttuvat ja leviävät taudit, jano, hyvinvointi, unentarve, myllyt, sahat, oma panimojärjestelmä, alkoholijuomia, hienostuneella logiikalla varustetut särkyvät pullot ja ikkunat, vinssit, uniikkeja esineitä, taskuvarkaudet, töniminen ja lukuisia muita ominaisuuksia, jotka on tehty suurella rakkaudella ainoastaan Aurinkomaata varten.

Monet näistä ominaisuuksista syventävät maailman realismin tuntua ja/tai vaikeusastetta.

Aurinkomaan kasvillisuusvyöhykkeet

Kaikki maa ei ole Aurinkomaassa hedelmällistä tai edes lainkaan viljelykelpoista.

Jokien varret, viidakko, tasangot ja metsät ovat hedelmällisimpiä viljelymaita. Tietyt kasvit viihtyvät paremmin erilaisissa olosuhteissa. Esimerkiksi kaakaopapu kasvaa ainoastaan viidakoissa ja hornapahka viihtyy parhaiten hornassa. Jotkin maat ovat viljelykelpoisia, mutta eivät riittävän hedelmällisiä omavaraiseen viljelyyn ja viljelijän on turvattava siemenkauppaan elantonsa takaamiseksi näillä alueilla.

Osa kasvillisuusvyöhykkeistä puolestaan, kuten esimerkiksi aavikot, ovat yksinkertaisesti aivan liian karuja ja kuumia viljelyyn ja lumiset seudut liian kylmiä. Maaperän hedelmällisyys seuraa pääpiirteissään tervettä maalaisjärkeä ja ottaa mallia oikeasta maailmasta siinä määrin kuin se on mahdollista.

Yritys ja erehdys on paras menetelmä hyvän lopputuloksen takaamiseksi. Vesilähteitä ei voi siirtää, joten viljelyssä on käytettävä kekseliäisyyttä ja luonnollisia järviä sekä jokia apuna kastelussa tai luotettava sateisiin. Kasvunopeus on hyvin hidas, joten peltojen kannattaa olla riittävän suuria sopivan ruokamäärän takaamiseksi. Ruoho ei pudota vehnänsiemeniä, joten siemenet täytyy joko löytää luonnonvaraisilta pelloilta (kylistä) tai, todennäköisemmin ostaa muilta pelaajilta.

Aurinkomaan vuodenajat

Aurinkomaassa elämisen ja maatalouden mahdollisuuksiin vaikuttavat myös vuodenajat, eli kevät, kesä, syksy ja talvi.

Vuodenajat vaikuttavat muun muassa:

  • päivän ja yön pituuteen (talvella pidempi yö, kesällä pidempi päivä)
  • janontarpeeseen
  • ulkolämpötilaan ja vaatetuksen tarpeeseen (hypotermia)
  • kasvien kasvamiseen
  • sataako lunta ja jäätyvätkö järvet kaikkialla (paitsi aavikolla ja viidakossa)

Aurinkomaan geologia

Kuten oikeassakin maailmassa Aurinkomaassa malmiesiintymiä ei ole kaikkialla.

Tietyt alueet sisältävät enemmän rautaa kuin toiset ja jotkin kätkevät maaperäänsä enemmän hiiltä kuin muut. Jotkin alueet ovat äärimmäisen malmiköyhiä ja toiset taas rikkaita. Malmien esiintyminen mukailee oikeaa maailmaa niissä rajoissa, jotka ovat Minecraftille mahdollisia. Tiettyjä taiteellisia vapauksia on otettu, mutta kaiken kaikkiaan malmiesiintymien logiikka on yhdenmukainen ja tuo maailmaan lisää eläväisyyttä, taistelua resursseista ja lopun sille kammottavalle taudille, joka vainoaa vanilla Minecraftia, yltäkylläisyydelle.

Varoitus! Mikäli kaivoksia ei tueta oikeaoppisesti, ne saattavat romahtaa.

Kuoleminen

Palvelin rankaisee kuolemisesta ankarasti, joten se on aina huono idea. Pelaajien ei kannata ottaa muuta kuin hyvin tarkkaan laskelmoituja riskejä, jos on mahdollisuus, että heidän terveytensä on vaarassa. Normaalista kuolemasta joutuu kadotukseen, kuolleiden valtakuntaan puoleksi tunniksi.

Jos pelaaja murhataan, niin kadotusaika on kuusi tuntia. Ruttotautiin sairastuneena joutuu viettämään kadotuksessa 90 minuuttia, joten kannattaa tutustua hyvin tarkkaan wikistä siihen kuinka terveyttä ylläpidetään ja pysyä kaukana väkijoukoista kun tautia on liikkeellä.

Näiden lisäksi ilman asuinlääniä tai ammattia kadotusajat ovat pidemmät kuin normaalisti.